Ana Sayfa
Özgeçmiş
Yayınlar
Araştırma Projeleri
Dersler
Öğrenciler
English

ARAŞTIRMALAR ve PROJELER

Yürütücü

 • Derin Öğrenme ve Evrimsel Algoritma tabanlı Opsiyon Alım-Satım Stratejileri Eniyilemesi için Çok-Etmenli bir Benzetim ve Başarım Testi Platformu Yazılımı
  Destek: TÜBİTAK 1001 Araştırma projesi - 215E248
  Toplam Bütçe: 489.000 TL
  Zaman Aralığı: 01/05/2016 - 01/05/2019
  Konu: Değişik piyasa şartlarında farklı opsiyon stratejilerinin Derin Öğrenme ve Evrimsel Eniyileme Algoritmaları kullanılarak Analizi ve Eniyilemesi
  Ekip: Dr. A. Murat Özbayoğlu, Dr. Ekin Tokat, Mustafa Uçar, Uğur Şahin, Uğur Şahin, Uğur Güdelek, Efe Arın, Mustafa Mert Keskin
  Anahtar kelimeler: Derin Öğrenme, borsa tahmini, hisse senedi ve opsiyon alım-satımı, çok-etmenli sistemler, evrimsel hesaplama, opsiyon strateji eniyilemesi

 • ATM Menü Kişiselleştirimi ve Performans Eniyilemesi
  Destek: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ projesi - Provus A.Ş. ile birlikte - STZ.0367.2013-2
  Toplam Bütçe: 125.960 TL
  Zaman Aralığı: 01/03/2014 - 15/01/2016
  Konu: ATM loglarından elde edilen verilere bağlı olarak menülerin kişiselleştirimi veya yeniden düzenlenmesinin araştırılması. Burada amaç kullanıcının menü üzerinde harcadığı zamanın veya bastığı tuş sayısının minimuma indirilmesi
  Ekip: Dr. A. Murat Özbayoğlu, Dr. Erdoğan Doğdu, Jeyhun Karimov, Erkan Akın
  Anahtar kelimeler: Menü eniyilemesi, ETL, öbekleme, yapay öğrenme, evrimsel hesaplama, hesaplamalı zeka, Hadoop Mapreduce, işlem tahmini

 • Gaz sıvı karısımlı sondaj akıslarının kesinti (kırıntı) tasıma özelliklerinin tayini
  Destek: TÜBİTAK 1001 Araştırma projesi - 108M106
  Toplam Bütçe: 116.000 TL
  Zaman Aralığı: 01/05/2008 - 01/02/2011
  Konu: İçiçe borular arasında değişik akış koşullarında gerçekleşen sıvı-katı-gaz çokfazlı akışın görüntü işleme ve hesaplamalı zeka yöntemleri teknikleri yardımıyla analizi, akış örüntülerinin tespiti, basınç kaybı hesabı
  Ekip: Dr. A. Murat Özbayoğlu, Dr. Evren Özbayoğlu, Reza Ettehadi Osgouei, Mehmet Sorgun, Ertan Yüksel
  Anahtar kelimeler: Sıvı-gaz-kesinti akışı, görüntü işleme, yapay öğrenme, hesaplamalı zeka, sıvı boşluğu hesaplaması, basınç kaybı tespiti, yatay ve açılı akış

Araştırmacı

 • Endüstri 4.0 Icin Derin Ogrenme Ile Talasli Imalat Gözetleme Ve Tahmin Algoritmalari Gelistirilmesi
  Destek: TÜBİTAK 1001 Araştırma projesi - 118M414
  Toplam Bütçe: 220.000 TL
  Zaman Aralığı: 01/11/2018 - 01/11/2020
  Konu: Derin ögrenme tekniklerini talasli imalat süreclerine uygulamak, takim asinmasini önleyici yapay ögrenme modelleri gelistirmek
  Ekip: Yürütücü Dr. Ozgür Unver, 1 adet PhD ve 1 adet yüksek lisans öğrencisi
  Anahtar kelimeler: Derin Ogrenme, Ileri Surec Gozetimi, Hesaplamali Zeka, Takim durumu Gözetimi, Endüstri 4.0

 • Gıda Güvenliginin Sürdürülebilirligi açısından Bugday Üretiminde Ürün Bilgi Sisteminin Olusturulması
  Destek: TÜBİTAK 3001 Araştırma projesi - 115O850
  Toplam Bütçe: 60.000 TL
  Zaman Aralığı: 01/10/2015 - 01/10/2018
  Konu: Hesaplamalı zeka teknikleri ile bugday ürün verilerinin analizi ve web tabanlı bir ürün Bilgi Sistemi olusturulması
  Ekip: Yürütücü TAGEM'den Murat Güven Tuğaç, ayrıca TAGEM ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden araştırmacılar, 1 adet yüksek lisans öğrencisi
  Anahtar kelimeler: Ürün Bilgi Sistemi, Hesaplamalı Zeka, Tarla verim tespiti, Cografi Bilgi Sistemi (CBS)

 • ECOMANINDUSTRY
  Destek: Avrupa Birliği FP7 LEAD ERA Projesi
  Toplam Bütçe: 330.000 Euro
  Zaman Aralığı: 01/04/2013 - 01/04/2016
  Konu: Endüstriyel üretim yapan firmalar için üretim verilerinin toplanabildiği, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz olanaklarının kolayca tespit edilebildiği bir web tabanlı yazılım geliştirme
  Ekip: İsviçre'den 2 üniversite + 1 firma, Türkiye'den 1 üniversite + 1 firma, Dr. Christoph Hugi, Dr. H. Özgür Ünver, Dr. A. Murat Özbayoğlu, Dr. Engin Kılıç, Dr. Guillaume Massard, Dirk Hengevoos, Tuna Gümüş, Çiğdem Tambağ, M. Zeynel Dağlı, Okan Çıran, Catherine Moser, Emily Vuylsteke
  Anahtar kelimeler: Temiz üretim, Endüstriyel Sİmbiyoz, yazılım geliştirme, veritabanı, Coğrafi Bilgi Sistemi

 • İşletmeler için bir Sanal Fabrika Yapısı Geliştirilmesi
  Destek: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ projesi - OSTIM Teknoloji ile beraber
  Toplam Bütçe: 660.000 TL
  Zaman Aralığı: 01/04/2012 - 01/10/2015
  Konu: Ontoloji ve çok etmenli sistem tabanlı, firmaların tasarım ve üretimlerini uygun firmaların entegrasyonuyla koordine ederek bir sanal fabrika yazılımı geliştirilmesi
  Ekip: Dr. H. Özgür Ünver, Dr. A. Murat Özbayoğlu, Dr. Engin Kılıç, Dr. Erdoğan Doğdu, Bahram Lotfi Sadigh, Shahrzad Nikghadam, Maria Moradnezhad
  Anahtar kelimeler: Sanal fabrika, çok-etmenli sistemler, ontoloji, uygun firma seçimi, yüksek katma değerli ürün üretimi

 • SIMOD (Kömür Gazlaştırma Benzetim ve Modelleme)
  Destek: Türkiye Köür İşletmeleri (TKİ) BAP projesi
  Toplam Bütçe: 100.000 TL
  Zaman Aralığı: 01/06/2009 - 01/03/2010
  Konu: Kömür gazlaştırma için çalışma parametreleri eniyilemesi, Matlab ve MFIX kullanarak değişik çalışma şartlarında kömür gazlaştırma çıktılarının incelenmesi, uygun benzetim ve modelleme çalışmaları yapılması
  Ekip: Dr. B. Zühtü Uysal, Dr. Atillla Bıyıkoğlu, Dr. Afşin Güngör, Dr. Murat Özbayoğlu, Dr. Coşku Kasnakoğlu
  Anahtar kelimeler: Kömür Gazlaştırma, Proses eniyilemesi

Danışman

 • Otomatik Ağaç Çap ve Hacim Hesaplama Sistemi
  Funded by: BridgeWiz & Orman Genel Müdürlüğü
  Budget: -
  Period: 01/7/2020 - 30/6/2021
  Scope: Otomatik ağaç tespiti, çap ve hacim tahmini için bilgisayarla görü ve yapay/derin öğrenme modelleri geliştirilmesi
  Team: BridgeWiz mühendisleri, TOBB ETU'den 1 danısman
  Keywords: Yapay Öğrenme, Derin Öğrenme, Görüntü İşleme, Bilgisayarla Görü, Nesne Tespiti

 • PrimeApps - Saas Platformları için Yazılım Geliştirme
  Funded by: TUBITAK TEYDEB projesi - Ofisim.com ile beraber
  Budget: -
  Period: 01/6/2018 - 01/12/2019
  Scope: Uygulama geliştiren yazılımcılara yardımcı olacak yapay öğrenme tabanlı yazılım komut ve modül öneri sistemi geliştirilmesi
  Team: Ofisim.com Ar-Ge arastırmacıları ve mühendisleri, TOBB ETU'den 2 danısman
  Keywords: Yapay Öğrenme, Saas Platformu, Uygulama Geliştirme, Öneri Sistemleri, Veri Madenciliği

 • CyDecSys - Ileri seviye Siber Güvenlik Karar Destek Sistemi, STM Teknoloji
  Destek: STM Teknoloji
  Toplam Bütçe: -
  Zaman Aralığı: 01/10/2015 - 01/12/2017
  Konu: Sibergüvenlik problemlerinde yapay ögrenme modelleri
  Ekip:STM Ar-Ge arastırmacıları ve mühendisleri, TOBB ETU'den 2 danısman
  Anahtar kelimeler: Sibergüvenlik, yapay ögrenme, zafiyet sınıflandırması

 • Büyük Veri Analizi, STM Teknoloji
  Destek: STM Teknoloji
  Toplam Bütçe: -
  Zaman Aralığı: 01/01/2015 - 01/01/2017
  Konu: Çesitli büyük veri projelerinde büyük veri analizi ve modelleme konularında teknik danısmanlık
  Ekip:STM Ar-Ge Bölümü Büyük Veri Bölümü arastırmacıları ve mühendisleri
  Anahtar kelimeler: Trafik akıs analizi, sosyal ag analizi, öngörü sistemleri, Veri mühendisligi

 • SEAS (Akıllı Enerji Farkındalık Sistemi)
  Destek: Avrupa Birliği H2020 Projesi
  Toplam Bütçe: 3.500.000 Euro
  Zaman Aralığı: 01/05/2014 - 01/05/2017
  Konu: Enerji üreticileri, kullanıcıları, dağıtıcıları için akıllı şebeke çatısı oluşturulmasına yönelik ontoloji oluşturma, kullanıcı örüntüleri belirlenmesi ve yazılım geliştirme çalışmaları. Aynı zamanda Gölbaşı'nda oluşturulan bir mikroşebeke üzerinde bu kavramların testinin sağlanması
  Ekip:9 ülkeden çok sayıda kurum ve firma, Türkiye'den 5 firma bulunmaktadır.TOBB ETÜ ekibinde Dr. Erdoğan Doğdu, Dr. Murat Özbayoğlu ve Dr. Nilgün Fesçioğlu Ünver yer almaktadır.
  Anahtar kelimeler: Akıllı Şebekeler, Enerji Verimliliği, Ontoloji, Örüntü Tanıma

 • Telegraph (İnteraktif Televizyon için Öneri Sistemi)
  Destek: TÜBİTAK TEYDEB Projesi - ANELARGE ile beraber
  Toplam Bütçe: 450.000 TL
  Zaman Aralığı: 01/08/2010 - 01/06/2011
  Konu: We tabanlı interaktif televizyon üzerinde kullanıcı seçimlerine bağlı bir öneri sistemi geliştirilmesi yazılımı
  Ekip: Dr. Erdoğan Doğdu, Dr. Murat Özbayoğlu ve Dr. Osman Abul
  Anahtar kelimeler: İnteraktif Televizyon, öneri sistemleri, yazılım geliştirme
Sogutozu Cad.No:43, Sogutozu, Ankara, 06560 Türkiye
http://www.etu.edu.tr